บริษัท ศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด

208 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-613074-6
แฟกซ์. 034-610307